Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Vassverket slit med å løyse problema - du får tilgang til å hente vatn og tilgang til toalett

Vassverket slit med å løyse problema - du får tilgang til å hente vatn og tilgang til toalett

Med bakgrunn i at det tek tid å få tilbake vatnet i delar av kommunen vil Vestnes kommune også i dag legge tilrette for at det kan hentast vatn ved brannstasjonen på Helland i kveld frå kl 20:30 - 22:00.

Du må sjølv ta med noko å frakte vatnet i.

Ein kan nytte toaletta ved Stella Maris i dag fram til kl 22:00. 

Vatnet bør framleis kokast.

Vestnes vassverk oppfordrar abonnentane til å vere forsiktig med vassforbruket.

Råd frå Helseinstituttet om kva du bør gjere når du får kokoevarsel frå vassverket