Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet

Faregrad 3 (Orange nivå) - Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare
Varselet er gyldig frå: 02.02.2024 kl 07:00 til 03.02.2024 kl 06:59

Les meir om varselet på varsom.no