To ledige omsorgsbustader på Vestnes

To ledige omsorgsbustader på Vestnes

Det er ledig to omsorgsbustader i Vestnes sentrum. Ei leiligheit med to soverom ved Senior Plaza og ei med eitt soverom ved Aktivitetssenteret. Søknadsfrist 30.08.2023. 

Senior Plaza – 1 leilegheit med 2 soverom

Her vert det ledig leilegheit i 1. etasje. Areal ca. 70 m². Husleige pr. 2023 er kr. 8.215. Fjernvarme og straum kjem i tillegg på kr. 850 pr. mnd. 

Aktivitetssenteret (Brugata 8) - leilegheit med 1 soverom

Her vert det ledig ei leilegheit i 2. etasje. Areal ca. 65 m2. Husleige pr. 2023 er kr. 7.525. Fjernvarme og straum kjem i tillegg på kr. 800 pr. mnd. 

Felles for begge bustadene

TV-abonnement er inkludert i husleiga. Parkeringsplass inngår ikkje. Dyrehald og røyking er ikkje tillatt.

Det er utarbeidd eigne kriteria for inntak i omsorgsbustad, der behov for pleie/omsorg og tryggleik vert lagt vekt på. (PDF, 584 kB) Nærare opplysningar kan ein få hos tenestekontoret ved å ringe 48024809 / 90693160 / 91142009

Lenke til søknadsskjema - omsorgsbustad

Søknadsfrist er 30.08.2023.