Pressemelding; Drastiske endringar i vertskommunefinansieringa – vil ramme kommuneøkonomien hardt!

Pressemelding; Drastiske endringar i vertskommunefinansieringa – vil ramme kommuneøkonomien hardt!

I forslag til statsbudsjettet som ble lagt fram den 6. oktober, vart det kjent at dagens regjering foreslår fleire vesentlege endringar i vertskommunefinansieringa. Særleg ramma er kommunane Kvæfjord og Vestnes, som har ein svært høg gjennomsnittskostnad per brukar. Skal tilskottet nedtrappast basert på fråfall, utan å ha ei skjermingsordning som i dag, vil dette få drastiske konsekvensar på kommuneøkonomien i årea framover.

Les pressemeldinga frå Vestnes og Kvæfjord kummune (PDF, 172 kB)