Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Oppstart av namnesak 2022/155– namn på konstruksjonar på E39 i Vestnes og Molde kommunar

Oppstart av namnesak 2022/155– namn på konstruksjonar på E39 i Vestnes og Molde kommunar

Statens kartverk gjennomfører namnesak for konstruksjonar på nye E39 på strekninga Ørskogfjellet – Molde.

 
Høyringsuttale sendast til postmottak@vestnes.kommune.no eller til Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes med frist 20. november 2022.

Dokument i saka: 

Statens Kartverk - Oppstart av namnesak 2022/155– namn på konstruksjonar på E39 i Vestnes og Molde kommunar (PDF, 478 kB)