Mellombels stenging og redusert drift ved Eining for tildeling og koordinering (tidlegare Tenestekontoret)

Mellombels stenging og redusert drift ved Eining for tildeling og koordinering (tidlegare Tenestekontoret)

I samband med innføring av Helseplattformen og manuell konvertering/overføring av data til nytt system vil Eining for tildeling og koordinering ha stengt i perioden 27.09.23 – 03.11.2023.

Vaktfunksjon for pasientmottak frå sjukehus og oppfølging av pasientar/brukarar med endra tenestebehov blir ivaretatt som normalt. Søknadar om kommunale tenester blir behandla så raskt som mogleg.