Melding om offentleg ettersyn - Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket

Vestnes kommune v/planutvalet har i møte 02.11.2021 vedteket at forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal» vert lagt ut på høyring. 

Evt. merknader skal sendast innan 17.12.2021 til: postmottak@vestnes.kommune.no  eller Vestnes kommune, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Dokument i saka

Vedtak (PDF, 72 kB)
Saksframlegg - Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal   (PDF, 112 kB)
Framlegg til Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket, Vestnes kommune, Møre og Romsdal (PDF, 146 kB)