Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Invitasjon til ope møte om temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Invitasjon til ope møte om temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Korleis held framtidas vestnesing seg aktiv? Torsdag 24. november blir det oppstartsmøte for ny kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Vestnes kommune.


Vestnes Idrettsråd og Vestnes kommune inviterer til ope møte på Vestnes bibliotek frå kl 18 – 20.

Kjetil Håve frå Møre og Romsdal Idrettskrets vil ta oss igjennom ein oppstartsprosess med fokus på:

  • Status i dag og visjon for framtida
  • Korleis kan vi nå måla?
  • Har idéane synergieffektar – kan vi slå saman nokre av idéane til eit felles prosjekt?

Formålet med planen er å ha ein politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. Brukarar av planen er i tillegg til politikarar, ansatte i kommuneadministrasjonen,  idrettsorganisasjonar og engasjerte innbyggarar.