Hund har angrepet sau på beite

Hund har angrepet sau på beite

Det er meldt inn skadd/drept sau (lam) i området Mællia (Fiksdal/Tomrefjord). Type skader tyder på at desse er påført av hund.  

Vi minner Hundeloven sin §6 om  bandtvang – frå 1. april til 20. august, og oppfordrar alle hundeeigarar om å vere sitt ansvar bevisst.

Les meir om lokal Forskrift om utvida bandtvang for hund, Vestnes kommune