Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Har du barn som skal gå på SFO til hausten? 

Har du barn som skal gå på SFO til hausten? 

Det kan no søkast om plass ved skulefritidsordninga (SFO) i Vestnes kommune for skuleåret 2023-2024. Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Desse må søke: 

  • Barn som skal starte i 1. klasse 
  • Barn som ikkje har SFO plass frå før 
  • Barn som har plass, men som vil endre på plassen til nytt skuleår
  • Barn i 5.-7. steg med særleg behov kan få plass på SFO, og må søke kvart år. 

Hovudopptaket har søknadsfrist 1. mars 2023. Søknadar som kjem etter fristen blir ikkje prioritert til hovudopptaket. 

Her søker du om plass ved skulefritidsordninga (SFO) 

Meir informasjon om SFO finn du her