Har du barn som skal gå på SFO til hausten?

Det kan no søkjast om plass ved skulefritidsordninga (SFO) i Vestnes kommune for skuleåret 2022-2023. 

Desse må søkje:

  • Barn som skal starte i 1. klasse
  • barn som ikkje har SFO plass frå før
  • barn som har plass, men som vil endre på plassen

Hovudopptaket har søknadsfrist 1. mars 2022.

Her søker du om plass ved skulefritidsordninga (SFO)

Meir informasjon SFO finn du her