Folkehelseinstituttet har kome med anbefaling om ny oppfrisningsdose (dose 4) for personar 75 år og eldre

Folkehelseinstituttet har kome med anbefaling om ny oppfrisningsdose (dose 4) for personar 75 år og eldre

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 månader etter vaksinedose. Dersom ein nyleg har gjennomgått infeksjon bør tidsintervallen frå tilfriskning til ny oppfriskningsdose vere minst 3 veker.

Ta kontakt med legesenteret for bestilling av time, det blir satt vaksiner på onsdag ettermiddagar.