Rådhuset stengt inntil vidare

På grunn av ein trusselsituasjon mot tilsette i NAV og Vestnes kommune er dørene på rådhuset stengt inntil vidare. Treng du kontakt med saksbehandlar, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10 - 14).

Eigedomsskatt - varsel om synfaring

Eigedomsskatt - varsel om synfaring

Som ein del av grunnlaget for eigedomsskattetaksering av nye og endra objekt, vil det bli utført synfarings- og oppmålingsarbeid, jfr Eigedomsskattelova sin § 8 A-3.
Arbeidet vil vare ut januar 2023.

Les meir om eigedomsskatt