Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Barnehageopptak i Vestnes kommune, barnehageåret 2023/2024

Barnehageopptak i Vestnes kommune, barnehageåret 2023/2024

Det kan no søkjast om barnehageplass i Vestnes kommune for opptak hausten 2023. Det er samordna opptak for private og kommunale barnehagar og det skal berre nyttast elektronisk søknad.

Desse må søke

  • barn som ikkje har barnehageplass
  • barn som står på venteliste no og vil endre på søknaden sin
  • barn som har plass, men vil endre på plassen
  • barn som har plass, men som vil bytte barnehage

Informasjon og lenkje til søknad finn de på kommunen sine nettsider

Dersom de treng hjelp til utfylling kan de ta kontakt med servicekontoret.

Søknadsfristen er 1. mars 2023