vegkart.no

vegkart.no

På vegkart.no finn du offentleg informasjon om vegane i Norge frå Nasjonal vegdatabank

vegkart.no 

Ved å zoome deg inn på kartet og klikke på vegane får du opp informasjon om dette er ein europaveg, fylkesveg, kommunal veg eller ein privat veg.

vegkart - Klikk for stort bilete

 

 

1500 Ev = europaveg
1500 Fv = fylkesveg
1535 Kv = kommunal veg
1535 Pv = privat veg 

Meir funksjonalitet på vegkart.no

Bruk feltet til høgre til å søke etter den informasjonen du er interessert i.
Eksempel: Bomstasjon, fartsgrense, trafikkulykke

Avgrens søket ved å zoome inn i kartet, eller ved å legge til område eller vegar.
Eksempel: Møre og Romsdal, Vestnes, E6, fylkesvegar

Du finn også brukarrettleiing på vegkart.no