Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

vegkart.no

vegkart.no

På vegkart.no finn du offentleg informasjon om vegane i Norge frå Nasjonal vegdatabank

vegkart.no 

Ved å zoome deg inn på kartet og klikke på vegane får du opp informasjon om dette er ein europaveg, fylkesveg, kommunal veg eller ein privat veg.

vegkart - Klikk for stort bilete

 

 

1500 Ev = europaveg
1500 Fv = fylkesveg
1535 Kv = kommunal veg
1535 Pv = privat veg 

Meir funksjonalitet på vegkart.no

Bruk feltet til høgre til å søke etter den informasjonen du er interessert i.
Eksempel: Bomstasjon, fartsgrense, trafikkulykke

Avgrens søket ved å zoome inn i kartet, eller ved å legge til område eller vegar.
Eksempel: Møre og Romsdal, Vestnes, E6, fylkesvegar

Du finn også brukarrettleiing på vegkart.no