Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 29.09.2020, kl 09:01

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Graving

Graving

Har du behov for å grave i kommunal veg, vegkant eller annen kommunal eigedom? Da må du ordne med gravemelding.

Kvifor må eg sende inn gravemelding?

Alt arbeid som gjer at du må grave i kommunal grunn (vegar, parkeringsplassar, friområde etc.), krev at du må hente inn løyve før gravinga kan starte.

Det ligg ofte tekniske anlegg i kommunale vegar og plassar, og det kan bli til ulempe for mange innbyggarar om det oppstår skadar på dei tekniske anlegga som følge av graving. Det er difor viktig at du skaffar deg informasjon om kva som ligg i grunnen før gravinga startar.

Kan eg grave sjølv?

Ja, det kan du, men vi anbefaler at du fyller ut gravemelding sjølv om du skal grave på eigen eigedom, for å sikre at det ikkje oppstår skade på kablar/leidningar som evt. kryssar eigedomen din.

Ved behov for graving i kommunal grunn må du uansett nytte ein entreprenør til gravearbeidet. Entreprenør skal også sørge for å sende inn gravemelding med tilhøyrande vedlegg.

Slik søker du

Fyll ut skjema for gravemelding  Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på om det er behov for å sende inn gravemelding.

Vi kan hjelpe deg med kart over kommunale leidningsanlegg, og i enkelte tilfeller også private stikkleidningar 

Kontaktinformasjon

Arve Rekdal
Ingeniør
E-post
Telefon 71 18 40 65
Mobil 974 84 819
Tobias Hay Slinning
Ingeniør avløp og veg
E-post
Telefon 71 18 40 46
Mobil 456 77 288

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart