Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Graving

Graving

Har du behov for å grave i kommunal veg, vegkant eller annen kommunal eigedom? Da må du ordne med gravemelding.

Kvifor må eg sende inn gravemelding?

Alt arbeid som gjer at du må grave i kommunal grunn (vegar, parkeringsplassar, friområde etc.), krev at du må hente inn løyve før gravinga kan starte.

Det ligg ofte tekniske anlegg i kommunale vegar og plassar, og det kan bli til ulempe for mange innbyggarar om det oppstår skadar på dei tekniske anlegga som følge av graving. Det er difor viktig at du skaffar deg informasjon om kva som ligg i grunnen før gravinga startar.

Kan eg grave sjølv?

Ja, det kan du, men vi anbefaler at du fyller ut gravemelding sjølv om du skal grave på eigen eigedom, for å sikre at det ikkje oppstår skade på kablar/leidningar som evt. kryssar eigedomen din.

Ved behov for graving i kommunal grunn må du uansett nytte ein entreprenør til gravearbeidet. Entreprenør skal også sørge for å sende inn gravemelding med tilhøyrande vedlegg.

Slik søker du

Fyll ut skjema for gravemelding  
Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på om det er behov for å sende inn gravemelding.

Vi kan hjelpe deg med kart over kommunale leidningsanlegg, og i enkelte tilfelle også private stikkleidningar.

Kontaktinformasjon

Arve Rekdal
Ingeniør
E-post
Telefon 974 84 819
Tobias Hay Slinning
Ingeniør avløp og veg
E-post
Telefon 907 24 198

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart