Vassverka i Vestnes

Vassverka i Vestnes

I Vestnes kommune er det private andelsvassverk.

Vestnes kommune har avtale med dei private andelsvassverka om å oppfylle kommunen sine lovpålagte krav om vassforsyning.
Tilknyting 
Ta kontakt med det aktuelle vassverket dersom du vil knyte deg til vassleidninga.
Feil og skader    
Ved feil og skade ved vassforsyninga ta kontakt med dei private vassverka.