Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Vassverka i Vestnes

Vassverka i Vestnes

I Vestnes kommune er det private andelsvassverk.

Vestnes kommune har avtale med dei private andelsvassverka om å oppfylle kommunen sine lovpålagte krav om vassforsyning.
Tilknyting 
Ta kontakt med det aktuelle vassverket dersom du vil knyte deg til vassleidninga.
Feil og skader    
Ved feil og skade ved vassforsyninga ta kontakt med dei private vassverka.

Vassverka i Vestnes