Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Vassverka i Vestnes

Vassverka i Vestnes

I Vestnes kommune er det private andelsvassverk.

Vestnes kommune har avtale med dei private andelsvassverka om å oppfylle kommunen sine lovpålagte krav om vassforsyning.
Tilknyting 
Ta kontakt med det aktuelle vassverket dersom du vil knyte deg til vassleidninga.
Feil og skader    
Ved feil og skade ved vassforsyninga ta kontakt med dei private vassverka.

Vassverka i Vestnes

Opningstider