Renovasjon

I Vestnes  er det Attvin IKS som har ansvaret for avfallshandteringa i kommunen. Dette inneber mellom anna innhenting av avfall og drift av miljøstasjon. 

Sjå oversikt over tømmedagaer på din eigedom

Logg inn med ID-porten for å sjå din personlege tømmekalender direkte på denne sida. 

Du finn også ei oversikt ved å søke opp adressa di på Attvin sine nettsider.

Få tømmekalenderen på mobilen 

Du kan også laste ned tømmekalender som ein app til mobilen din. Søk på Min renovasjon der du laster ned apper. Appen er gratis. 

Les om appen Min renovasjon på Attvin si nettside.

Ønsker du å printe ut tømmekalenderen? 

På Attvin sine nettsider kan du søke opp di adresse, og printe ut tømmekalederen.

Manglande tømming? 

Ta kontakt med Attvin om du har har spørsmål ved manglende tømming hos deg. 

Miljøstasjon i Vestnes

Vanlege spørsmål om renovasjon

Kildesortering 

Alle husstander har beholdarar til

  • matavfall
  • papp/papir
  • restavfall
  • emballasje av glass og metall
  • plastemballasje
  • spesialavfall

For informasjon om kildesortering og kva som skal kastast kor, sjå sortere.no.

Hva koster det? 

Renovasjonsgebyret sendes ut sammen med de kommunale gebyrene. Renovasjonsgebyret beregnes ut i fra størrelsen på restavfallsbeholderen. Standardstørrelsen er 140 liter restavfall. Klarer du deg med en mindre restavfallsbeholder får du et fradrag på abonnementet. Må du ha større restavfallsbeholder, får du et tillegg i pris. 

Lenke til renovasjonsgebyr

Faktura frå Vestnes kommune

På min side kan du få oversikt over dine fakturaer frå Vestnes kommune. Du kan også søke om betalingsutsettelse. 

Ta kontakt med Vestnes kommune på telefon 71 18 40 00, dersom du har spørsmål om renovasjonsgebyret.

 

Renovasjonsforskrift

Vestnes kommune har ei felles renovasjonsforskrift med Vestre og Østre Toten, Nordre og Søndre Land. Den beskriv fallsløysinga , plikter og rettigheiter du som abonnent har og kva Attvin skal levere. 

Sjå renovasjonsforskrifta på Lovdata.no.

Attvin IKS

E-post Send e-post
Telefon 70 31 41 00

Nettside: https://www.attvin.no

Skal ha alle spørsmål om: 

  • Manglende tømming 
  • Endre dunkstørrelse
  • Tømmekalender