Vanskar med innsyn via offentleg postjournal

Fram til problemet er løyst kan bestillingar sendast til postmottak@vestnes.kommune.no.
Når ein bestiller innsyn må ein nytte dette formatet: 20/00001-1 som refererer til sak og dokument.

Akutt

Akutt

Sentralbordet tek i mot alle meldingar om feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg i opningstida 09:00 - 15:00.

Utanom opningstidene skal feil meldast til vakttelefon 918 65 725.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00
Vakttelefon
Mobil 918 65 725