Akutt - vakttelefon teknisk

Sentralbordet tek i mot alle meldingar om feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg i opningstida 10:00 - 14:00.

Utanom opningstidene skal feil meldast til vakttelefon 908 52 205.

Kontakt

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00
Vakttelefon brannbefal
Telefon 91 86 57 25

Brukast etter kl 14:00