Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Akutt

Akutt

Sentralbordet tek i mot alle meldingar om feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg i opningstida 10:00 - 14:00.

Utanom opningstidene skal feil meldast til vakttelefon 918 65 725.

Kontakt

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00
Vakttelefon Teknisk/brannbefal
Telefon 91 86 57 25

Brukast etter kl 14:00
Gjeld akuttsituasjonar/feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg