Akutt

Akutt

Sentralbordet tek i mot alle meldingar om feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg i opningstida 09:00 - 15:00.

Utanom opningstidene skal feil meldast til vakttelefon 918 65 725.

Kontaktinformasjon

Vestnes kommune
E-post
Telefon 71 18 40 00
Vakttelefon Teknisk/brannbefal
Telefon 918 65 725

Gjeld akuttsituasjonar/feil og skade på avløp, vegar og andre kommunale anlegg