Informasjon om koronaviruset

Skuleskyss

Skuleskyss

Reglar for skuleskyss

Skuleskyssen i Vestnes er regulert gjennom eit eige reglement. (PDF, 30 kB) Reglementet omfattar desse underpunkta:

  • Automatisk rett til skuleskyss
  • Særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
  • Høve til å reise som betalande passasjerar
  • Funksjonshemma, mellombels skadde eller sjuke elevar
  • Unntak og særordningar

Reglementet har også føresegner om vinterskyss (november - mars).

Dersom du søker om skuleskyss regulert i Vestnes kommune sitt reglement skal det søkast  direkte til kommunen. Gjeld søknaden for tilfelle utanfor kommunen sitt reglement skal det søkast til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Slik søker du om skuleskyss

Søk om skuleskyss.

Slik klagar du

Klage på enkeltvedtak - skule

Regelverk

Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova

Kontaktinformasjon

Paul Magne Eidhammer
Kommunalsjef
E-post
Telefon 71 18 40 91
Mobil 908 77 882

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse:

Rådhsuet
6390 Vestnes

Kart