Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Permisjon frå skulen

Skulen kan gi ein elev permisjon frå opplæringa i inntil to veker. Føresetnaden er at det er forsvarleg å gi eleven fri. I denne vurderinga kan det vere relevant om eleven får opplæring i permisjonstida.

Ferie og anna 

Det vil normalt ikkje bli innvilga permisjon til ferie. Det kan gis permisjon ved store familiehendingar, alvorleg sjukdom, dødsfall eller gravferd i næraste familie. Det kan og vere helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som medfører at skulen bør innvilge ein permisjonssøknad.

Slik søker du

Enkeltdagar eller timar

Skal søkast om direkte til kontaktlærer. 

Fråvær opp til 2 veker (10 skuledagar)

Send inn søknad om permisjon her. Søknadsfrist er 14 dagar før planlagt permisjon startar.

Søknad om fri over to veker

Send inn søknad om permisjon her. Søknadsfrist er 1 måned før planlagt permisjon startar.

Slik klager du

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innan tre veker etter at du har motteke svar på søknaden. Klagen skal sendast til skulen som har behandla søknaden. Fylkesmannen gjer endeleg vedtak i saka.

Reglement

Opplæringslova § 2-11  
Forskrift til opplæringslova § 3-41