Logoped

Logopeden utgreier og gjev hjelp til førskolebarn og elevar frå 0 -16 år med språklege vanskar.

Kva tilbyr vi?

Logopeden utgreier og gjev hjelp til førskolebarn og elevar frå 0 -16 år med språklege vanskar som:

  • Uttalevanskar
  • Språkvanskar
  • Taleflytvanskar (stamming og løpsk tale)
  • Stemmevanskar

Barn som har ein eller fleire av vanskane ovanfor kan bli tilvist til logoped.

Logopeden kan hjelpe med å:

  • Rettleie foreldre og/eller personalet i barnehage og skule
  • Gje barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utgreiing
  • Kartleggje for eventuell vidare tilvising
  • Hjelpa kan barnet få enkeltvis eller i gruppe, hos logopeden på PPT, på skulen i barnehagen eller i heimen

Slik går du fram ved tilvising til logoped

Foreldre/føresette, barnehage, skule eller behandlar kan tilvise barnet til logoped. Føresette må samtykke til tilvisinga. Ta kontakt med PPT, barnehagen, skulen eller behandlar til barnet for tilvising til logoped.

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema for tilvisning til logoped (papirskjema)

Nyttige lenker

Kven kan få stønad til logoped- og audiopedagogtenester frå Helfo?

Kontakt

PPT ekspedisjon
E-post
Telefon 47 76 25 87

(ber om at du helst ringer tysdag eller torsdag)

Monica Dalhaug
Lektor
E-post
Telefon 47 76 90 63

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Myra 23
6390 Vestnes

Postadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes
 

Kart