Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Innskriving 1. klassingar

Innskriving 1. klassingar

Har du barn som skal starte på skulen? Då må dei innskrivast som nye 1. klassingar til skuleåret 2023 - 2024.

Slik gjer du det

Som føresett må du logge deg inn i appen "Min skole foresatt" eller nettsida Visma Flyt Skole for å skrive inn barnet ditt.

Lenke til app:
Google Play - Min skole foresatt
App Store - Min skole foresatt

  • Innskrivinga vil vere ope i perioden 10.01.2023 - 10.02.2023.
  • Barnet blir innskrive på sin nærmaste skule etter barnet si hovudadresse.
  • Innskrivinga skjer ved å samtykke til skuleplass.

For å samtykke til at barnet ditt tek imot skuleplass ved den tildelte skulen må du trykke på knappen samtykke og deretter svare ja.

Ønskjer du derimot ikkje den tildelte plassen, så svarar du nei og må i tillegg sende inn melding om årsaka til dette. 

Melding eller spørsmål om innskriving sender du til: