Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 er borgarleg vigsel overført frå tingretten til kommunen. I Vestnes kommune er det ordførar, varaordførar, kommunedirektør eller assisterande kommunedirektør som står for seremonien

Kontakt

Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon 90 12 30 50
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 95 09 33 06

Opningstider

Opningstid og telefontid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Kart