Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 er borgarleg vigsel overført frå tingretten til kommunen. I Vestnes kommune er det ordførar, varaordførar, kommunedirektør eller assisterande kommunedirektør som står for seremonien

Kontakt

Ellen J Eiknes Forland
Arkivleiar
E-post
Telefon 90 12 30 50
Silje Beate Sylte
Konsulent arkiv
E-post
Telefon 95 09 33 06

Opningstider

Opningstid og telefontid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Kart