Søk i kart/planar - planarkiv

Vestnes kommune har etablert eit planarkiv som inneheld alle gjeldande reguleringsplanar, tilhøyrande reguleringsføresegner og saksframlegg med kommunestyret sine vedtak på pdf-format.

Kart og planinnsyn

For enkelt å finne planstatus for ein bestemt eigedom, eller eit område, kan du bruke følgjande metode:

1. Søk på plannamn, planid, adresse eller gnr/bnr.  

2. Skru på kartlaga av interesse
3. Leit deg fram i kartet og trykk på den aktuelle plana.  Sjå videre på høgre side for meir informasjon om mellom anna arealformål og for å komme vidare til pdf.filar med føresegn.

Se eiendom

Kontakt

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 95 10 43 69

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart