Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Søk i kart/planar - planarkiv

Søk i kart/planar - planarkiv

Vestnes kommune har etablert eit planarkiv som inneheld alle gjeldande reguleringsplanar, tilhøyrande reguleringsføresegner og saksframlegg med kommunestyret sine vedtak på pdf-format.

Kart og planinnsyn

For enkelt å finne planstatus for ein bestemt eigedom, eller eit område, kan du bruke følgjande metode:

1. Søk på plannamn, planid, adresse eller gnr/bnr.  

2. Skru på kartlaga av interesse
3. Leit deg fram i kartet og trykk på den aktuelle plana.  Sjå videre på høgre side for meir informasjon om mellom anna arealformål og for å komme vidare til pdf.filar med føresegn.

Se eiendom

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 47
Mobil 951 04 369

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart