Informasjon om koronaviruset

Søk i kart/planar - planarkiv

Søk i kart/planar - planarkiv

Vestnes kommune har etablert eit planarkiv som inneheld alle gjeldande reguleringsplanar, tilhøyrane reguleringsføresegner og saksframlegg med kommunestyret sine vedtak på pdf-format.

I tillegg er det for kvar reguleringsplan, lista opp kva mindre vesentlege reguleringsendringar som er gjort innanfor planområdet. 

For enkelt å finne planstatus for ein bestemt eigedom, eller eit område, kan du bruke følgjande metode:

1. Søk på plannamn, planid eller gnr/bnr.   
 
2. Leit deg fram i kartet og trykke på den aktuelle planen. 

Planinnsyn kart

Gjer merksam på at enkelte reguleringsplanar ikkje kjem fram i planinnsynet - dersom de får feilmelding må det takast kontakt med planansvarleg Jan Rune Jacobsen slik at de kan få tilsendt planen.

Kart

Kart (Romsdalskart)

Se eiendom

Kontaktinformasjon

Jan Rune Jacobsen
Planansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 47
Mobil 951 04 369

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart