Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Kartlegging/påvising av eigedomsgrenser

Kartlegging/påvising av eigedomsgrenser

Grensepåvising er ein klarlegging av eigedommen sine allereie eksisterande grenser. Grensene blir ikkje endra. Dersom grensemerke(r) for ei tidlegare oppmålt og koordinatbestemt grense er vekk, kan du bestille ei ny grensepåvising.

Om det ikkje er klart kor ei grense mellom to eigedomar går, kan grensa klarleggast ved ei oppmålingsforretning.

Kva får du  

Du får oppmålt, vist og merka eigedomsgrensa, og får satt ned offentlege grensemerker der det er mogleg.

Slik søker du

Søknadsskjema rekvisisjon av oppmålingsforretning 

1. Fyll ut skjema Deling og oppmåling av tomt.  Sjå rettleiinga for hjelp til utfyllinga.  
Legg ved kart som syner kvafor grensepunkt som skal merkast på nytt.

Søknaden må være signert av eigar (heimelshavar)

2. Lever søknaden
Søknaden leverast til kommunen via post, ved oppmøte eller på e-post

Kva kostar det

Sjå Oppmålingsgebyr vedkomande gebyr for:

  • Klarlegging av eksisterande grense i marka som tidligare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (sjå punkt 4)
  • Klarlegging av eksisterande grense i marka som tidlegare ikkje er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (sjå punkt 5)

Kva skjer vidare

Etter at gebyret er betalt er saken normalt ferdigbehandla innan åtte til seksten veker.

Kommunen tek kontakt med deg og avtalar tidspunkt for møte og oppmåling. Naboar vert også innkalla.

Lenker

Feil grenser i eigedomskartet  

Kontaktinformasjon

Stian Romuld
Landmålar
E-post
Telefon +47 90 72 93 73

Opningstider

Rådhuset 09.00 - 15:00

Adresse

Post- og besøksadresse

Vestnes kommune
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

postmottak@vestnes.kommune.no

Kart