Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Kjøp av eigedomsinformasjon

Kjøp av eigedomsinformasjon

Vestnes kommune tilbyr eigedomsinformasjon, plandata, kart og nabolister med meir. Vi har avtalar med tre ulike nettbutikkar som distribuerer våre data. Her finn du produkt til byggesøknad, omsetning av eigedom og prosjektering.

Frå kommunen leverer vi ut identiske produkt til nettbutikkane, men vareutval og prisar kan variere noko ut frå korleis dei ulike butikkane presenterer sine produkt. 

e-Torg                  Infoland-Ambita                  ePlassen   

Kontaktinformasjon

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 05
Beate Karin Frostad
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 18 40 14
Mobil 908 73 096