Kjøp av eigedomsinformasjon

Vestnes kommune tilbyr eigedomsinformasjon, plandata, kart og nabolister med meir. Vi har avtalar med tre ulike nettbutikkar som distribuerer våre data. Her finn du produkt til byggesøknad, omsetning av eigedom og prosjektering.

Frå kommunen leverer vi ut identiske produkt til nettbutikkane, men vareutval og prisar kan variere noko ut frå korleis dei ulike butikkane presenterer sine produkt. 

Lenke til:

e-Torg                 

Infoland-Ambita 

ePlassen   

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon 71 18 40 00
Beate Karin Frostad
Saksbehandlar
E-post
Telefon 90 87 30 96