Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 21.10.2020, kl 10:03

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Saksbehandlingstid byggesak

Saksbehandlingstid byggesak

Som hovudregel er saksbehandlingsfristen på 3 veker for byggetiltak som er i samsvar med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker. 

Saksbehandlingstida startar når  kommunen mottek ein fullstendig søknad, med all naudsynt informasjon som trengs for å behandle søknaden. Om kommunen må innhente meir informasjon ved mangelfull søknad, er ikkje dette ein del av saksbehandlingstida.  

Meir informasjon om tidsfristar finn du i Plan- og bygningslova § 21-7.

                               

Kontaktinformasjon

Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 51
Mobil 928 64 721

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart