Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Plassering av tiltak på eigedomen

Plassering av tiltak på eigedomen

Generelt skal byggverk ha ein avstand frå nabogrensa som minst svarar til bygninga si halve høgd, og ikkje under 4 meter avstand.

Kommunen kan likevel godkjenne at bygg kan verte plassert nærmare, eller i nabogrensa om:

  • Eigar (festar) av naboeigedomen har gitt skriftleg samtykke eller
  • Ved oppføring av garasje, uthus og liknande mindre bygg.

I slike tilfelle må kommunen gjere ei konkret vurdering av ulempene for aktuelle naboar. Det vil vanlegvis ikkje bli gjeve løyve til plassering av bygg nærmare nabogrensa enn 1 meter utan samtykke frå nabo. 

Egenerklæring/samtykke frå nabo  

Skjema egenerklæring vedkomande bygging nærme nabogrense

For meir informasjon om reglane kring plassering av tiltak på eigedomen sjå Pbl § 29-4

Kontaktinformasjon

Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 51
Mobil 928 64 721

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart