Informasjon om koronaviruset

Bygge utan å søke

Bygge utan å søke

Det er ein del tiltak som kan gjennomførast på eigedomen utan at ein treng å søke om løyve. Det er svært viktig å setje seg inn i lovar og reglar som omhandlar slike tiltak, då det er du som tek avgjera om tiltaket kan utførast utan søknad eller ikkje. I lenka under finn ein informasjon som er svært nyttig i den samanhengen.

Les meir på direktoratet for byggkvalitet for meir informasjon om kva du kan bygge utan å søke

Husk at om tiltaket ikkje er søknadspliktig skal kommunen ha melding på eige skjema når tiltaket er ferdig.

Kontaktinformasjon

Torgeir Marvin Utgård
Byggesaksansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 51
Mobil 928 64 721

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes