Oppseiing av bevilling

Du må melde frå til kommunen, dersom du skal avvikle drifta på ein sals-, skjenke- eller serveringsstad.

Sei opp bevillinga di skriftleg til Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart