Endring av eksisterande bevilling

Dersom du har ei bevilling og vil gjere endringar i drifta, må du melde frå til kommunen. Du kan ikkje endre drifta før kommunen har fatta vedtak om det.

Du må søke om endring dersom

 • Selskapet endrar eigarar eller gjer endringar i eigarandelar
  • Ved akseselskap må du leggje ved aksjeeigarbok, bekrefta av revisor.
 • Staden har fått ny dagleg leiar for ei serveringsbevilling
  • Legg ved dokumentasjon for bestått etablerarprøve
 • Staden har fått ny styrar for ei skjenkebevilling
  • Legg ved dokumentasjon for bestått etablerarprøve og kunnskapsprøve
 • Staden har fått ny stedfortredar for ei skjenkebevilling
  • Legg ved dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve
 • Du utvidar arealet inne eller ute
  • Legg ved planteikning og åtkomstdokument (for eksempel leigekontrakt eller skjøyte)
 • Du har bevilling inne og søker om uteservering
  • Legg ved planteikning og åtkomstdokument (for eksempel leigekontrakt eller skjøyte)

Hvis du endrer selskapsform (for eksempel fra ENK til AS eller fra NUF til AS) regnes det ikke som en endring. Da må du søke om ny bevilling.

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart