Skjenketider for alkohol

Skjenketider for alkohol

Generelt

Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følgje skjenkestaden sine opningstider. Skjenking må opphøyre seinast 30 minutt før skjenkestaden stenger.

Skjenketider (jf. Alkohollova § 4 - 4)

Generelt

  • Skjenking av øl og vin (gruppe 1 og 2) kan ikkje skje før kl 08:00
  • Skjenking av brennevik (gruppe 3) kan ikkje skje før kl 13:00

Innandørs

  • Måndag tom. torsdag: til kl 24:00
  • Alle andre dagar: til kl 02:00

Utandørs

  • Alle dagar: til kl 24:00

Kva betyr gruppe 1, 2 og 3

  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 1: over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 2: over 4,7 mindre enn 22 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk i gruppe 3: frå og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
6390 Vestnes

Kart