Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Regelverk

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å sette seg inn i og følgje regelverket. Her finn du ei oversikt over dei viktigaste regelverka.

Alkoholpolitisk plan for Vestnes kommune 2020-2024 (PDF, 733 kB)

Planen omtalar Vestnes kommune sin alkoholpolitikk. Den skal gje trygge rammer for både innbyggjarar og næringslivet og avgrense dei samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan innebere.

Alkohollova

Lova skal avgrense dei samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan innebere. Lova skal også fremje næringspolitiske føremål som for eksempel forutsigbarheit og lojal konkurranse.

Alkoholforskrifta

Forskrifta inneheld reglar

  • om korleis man skal utøve si sals- eller skjenkebevilling
  • for tildeling av prikkar
  • for inndraging av bevilling ved brot på alkohollova

Serveringslova

Lova skal sikre forsvarleg drift av serveringsstadar. Lova skal ivareta både næringslivet, dei tilsette og samfunnet sitt behov for klare og forutsigbare rammar.

Internkontroll etter alkohollova - for sals- og skjenkestadar

Alle sals- og skjenkestadar skal ha rutinar for internkontroll. Internkontroll skal dokumentere at alle på sals- eller skjenkestaden følgjer regelverket på ein systematisk måte.