Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 18.09.2020, kl 15:30

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Næringspris

Næringspris

Vestnes formannskap gjer kvart år vedtak om næringsprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. 

Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir vurdert. 

Du kan lese heile vedtektene for tildeling av næringsprisen her. (PDF, 78 kB)

Desse har tidligare fått Vestnes kommune sin Næringspris:

 • 2004: Johan Andreassen og Bjørn Vegard Løvik
 • 2005: Sigbjørn Akselvoll
 • 2006: Kjell Tore Daugstad
 • 2007: Sivertsens Fargehandel
 • 2008: Eva Langstein
 • 2009: Jan Malme
 • 2010: Hilda Marie Aaram
 • 2011: Aas Mek. Verksted as
 • 2012: Vik Elektro as
 • 2013: Vestnes Fjordhotell as
 • 2014: Salthammer Båtbyggeri as
 • 2015: Brødrene Villa as og Byggtorget Villa as
 • 2016: Tomren Transport as
 • 2017: Vestnes bondelag
 • 2018: Kraftmontasje AS

Kontaktinformasjon

Ingrid Skjegstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 71 18 40 97
Mobil 902 12 038

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart