Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Næringspris

Næringspris

Vestnes formannskap gjer anna kvart år vedtak om næringsprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. 

Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir vurdert. 

Du kan lese heile vedtektene for tildeling av næringsprisen her. (PDF, 78 kB)
Kommunestyrevedtak om tildeling annakvart år 

Desse har tidligare fått Vestnes kommune sin Næringspris:

 • 2020: Vest Mat AS (Edelgard
 • 2019: Ikkje tildelt
 • 2018: Kraftmontasje AS
 • 2017: Vestnes bondelag
 • 2016: Tomren Transport as
 • 2015: Brødrene Villa as og Byggtorget Villa as
 • 2014: Salthammer Båtbyggeri as
 • 2013: Vestnes Fjordhotell as
 • 2012: Vik Elektro as
 • 2011: Aas Mek. Verksted as
 • 2010: Hilda Marie Aaram
 • 2009: Jan Malme
 • 2008: Eva Langstein
 • 2007: Sivertsens Fargehandel
 • 2006: Kjell Tore Daugstad
 • 2005: Sigbjørn Akselvoll
 • 2004: Johan Andreassen og Bjørn Vegard Løvik

Kontakt

Ingrid Skjegstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 21 20 38

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart