Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Næringspris

Næringspris

Vestnes formannskap gjer anna kvart år vedtak om næringsprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. 

Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir vurdert. 

Du kan lese heile vedtektene for tildeling av næringsprisen her. (PDF, 78 kB)
Kommunestyrevedtak om tildeling annakvart år 

Desse har tidligare fått Vestnes kommune sin Næringspris:

 • 2020: Vest Mat AS (Edelgard
 • 2019: Ikkje tildelt
 • 2018: Kraftmontasje AS
 • 2017: Vestnes bondelag
 • 2016: Tomren Transport as
 • 2015: Brødrene Villa as og Byggtorget Villa as
 • 2014: Salthammer Båtbyggeri as
 • 2013: Vestnes Fjordhotell as
 • 2012: Vik Elektro as
 • 2011: Aas Mek. Verksted as
 • 2010: Hilda Marie Aaram
 • 2009: Jan Malme
 • 2008: Eva Langstein
 • 2007: Sivertsens Fargehandel
 • 2006: Kjell Tore Daugstad
 • 2005: Sigbjørn Akselvoll
 • 2004: Johan Andreassen og Bjørn Vegard Løvik

Kontaktinformasjon

Ingrid Skjegstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 902 12 038

Opningstider

Rådhuset 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart