Næringspris

Næringsprisen blir utdelt årleg og det er formannskapet i Vestnes kommune som gjer vedtak om kven som skal få prisen.

Framlegg på kandidatar kan fremjast av einskildpersonar, bedrifter eller organisasjonar. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving. Berre kandidatframlegg som kjem fram i utlysingsåret blir vurdert. 

Du kan lese heile vedtektene for tildeling av næringsprisen her. (PDF, 52 kB)

Forslag til Næringsprisen 2023

Desse har tidligare fått Vestnes kommune sin Næringspris:

 • 2023: Ikkje tildelt
 • 2022: Bauta Group
 • 2021: Ikkje tildelt
 • 2020: Vest Mat AS (Edelgard)
 • 2019: Ikkje tildelt (ikkje kandidatar)
 • 2018: Kraftmontasje AS
 • 2017: Vestnes bondelag
 • 2016: Tomren Transport as
 • 2015: Brødrene Villa as og Byggtorget Villa as
 • 2014: Salthammer Båtbyggeri as
 • 2013: Vestnes Fjordhotell as
 • 2012: Vik Elektro as
 • 2011: Aas Mek. Verksted as
 • 2010: Hilda Marie Aaram
 • 2009: Jan Malme
 • 2008: Eva Langstein
 • 2007: Sivertsens Fargehandel
 • 2006: Kjell Tore Daugstad
 • 2005: Sigbjørn Akselvoll
 • 2004: Johan Andreassen og Bjørn Vegard Løvik

Kontakt

Ingrid Skjegstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 21 20 38

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart