Jakttider

Jakttidene gjeld frå 01.april 2022 til og med 31. mars 2028. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane.

Meir informasjon om jakttider finn du på miljødirektoratet sine sider 

Jakttider

Jakttider
Art Dato - dato Merknad
Hjort 01.09 - 23.12
Rådyr 25.09 - 23.12
Vaksen rådyrbukk 10.08 - 23.12
Rødrev 15.07 - 15.04
Grågås 10.08 - 23.12 Tidleg jakt frå 26.07 - 09.08 i tidsrommet mellom kl. 04.00 - 10.00

Jakttidene er fastsett i "Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene frå og med 01.04. 2022 – til og med 31.03. 2028, fastsett av Miljødirektoratet.

Regelverk

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 
Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Haram, Sandøy, Aukra, Vestnes, Rauma, Halsa, Smøla og Kristiansund kommunar, Møre og Romsdal

Kontakt

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon 99 26 66 30

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart