Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Jakttider

Jakttider

Jakttidene gjeld frå 01.april 2022 til og med 31. mars 2028. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane.

Meir informasjon om jakttider finn du på miljødirektoratet sine sider 

Jakttider

Jakttider
Art Dato - dato Merknad
Hjort 01.09 - 23.12
Rådyr 25.09 - 23.12
Vaksen rådyrbukk 10.08 - 23.12
Rødrev 15.07 - 15.04
Grågås 10.08 - 23.12 Tidleg jakt frå 26.07 - 09.08 i tidsrommet mellom kl. 04.00 - 10.00

Jakttidene er fastsett i "Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene frå og med 01.04. 2022 – til og med 31.03. 2028, fastsett av Miljødirektoratet.

Regelverk

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 
Forskrift om jakttid og døgnregulering av jakt etter grågås i Haram, Sandøy, Aukra, Vestnes, Rauma, Halsa, Smøla og Kristiansund kommunar, Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon +47 99 26 66 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart