Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Ettersøk av skada storvilt

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ettersøk av skada storvilt

Jakt skal utøvast på ein human måte. Viltet skal avlivast så raskt som mogleg ved skadeskyting. Dette er primært ei oppgåve for jeger og jaktlag.

Kommunen skal følgje opp at innrapporterte ettersøk går føre seg med tilstrekkeleg lengde, kvalitet og intensitet.

Reglar for ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såra storvilt finn ein i §27 i Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst.

Dersom pliktig ettersøk første dag er utan resultat, skal jeger eller jaktlag utan opphald underrette jaktrettshavar og kommunen.

Varsling om bruk av kunstig lys under ettersøk av hjortevilt

Med verknad frå 1. juni 2014 vart viltlovens § 20 endra. Det er tillette å nytte kunstig lys under ettersøk etter hjortevilt. Kunstig lys er imidlertid forbode under sjølve utøvinga av jakta. Det er eit krav at jeger varslar politi, jaktrettshaver og kommunen før ein tek i bruk kunstig lys, jamfør viltloven § 20 fjerde ledd. Dette gjeld likevel ikkje dersom varslinga i vesentleg grad vil forseinke ettersøket. I slike tilfelle kan begrunna varsling om bruk av kunstig lys sendast dei nemnde instansane umiddelbart etter avslutta søk.

Før bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt skal ein varsle til:

  • Jaktrettshavar (valdansvarleg)
  • Kommune - 91636043
  • Politiet - 02800

Lenke  

Forskrift om utøvelse av jakt. felling og fangst
Viltloven 

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon +47 99 26 66 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart