CWD - skrantesjuke

I mars 2016 blei skrantesjuke, også kalla Chronic Wasting Disease- CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det fyrste dokumenterte tilfelle av sjukdommen hos hjortedyr i Europa.

I samband med funn av ein nye type skrantesjuke, ofte kalla atypisk skrantesjuke, hos ein hjort i Gjemnes kommune, skal mellom anna Vestnes kommune saman med ei rekke andre kommunar, teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Informasjon om CWD - på hjortevilt.no   

Informasjon om CWD - miljødirektoratet   

Kontakt

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon 99 26 66 30

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart