Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 22.10.2020, kl 09:22

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

CWD - skrantesjuke

CWD - skrantesjuke

I mars 2016 blei skrantesjuke, også kalla Chronic Wasting Disease- CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det fyrste dokumenterte tilfelle av sjukdommen hos hjortedyr i Europa.

I samband med funn av ein nye type skrantesjuke, ofte kalla atypisk skrantesjuke, hos ein hjort i Gjemnes kommune, skal mellom anna Vestnes kommune saman med ei rekke andre kommunar, teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Informasjon om CWD - på hjortevilt.no   

Informasjon om CWD - miljødirektoratet   

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon 71 18 40 80
Mobil 992 66 630

Opningstider

Telefontid: 
Kvardagar 09:00 - 15:00

Opningstid:  
Kvardagar 10:00 - 12:00 
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand pga. smittevern.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart