Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

CWD - skrantesjuke

CWD - skrantesjuke

I mars 2016 blei skrantesjuke, også kalla Chronic Wasting Disease- CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det fyrste dokumenterte tilfelle av sjukdommen hos hjortedyr i Europa.

I samband med funn av ein nye type skrantesjuke, ofte kalla atypisk skrantesjuke, hos ein hjort i Gjemnes kommune, skal mellom anna Vestnes kommune saman med ei rekke andre kommunar, teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Informasjon om CWD - på hjortevilt.no   

Informasjon om CWD - miljødirektoratet   

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon +47 99 26 66 30

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart