Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Bandtvang i Vestnes kommune

Bandtvang i Vestnes kommune

Frå 1. april til 20. august er det generell bandtvang i heile landet. Vestnes kommune har i tillegg eiga lokal forskrift for bandtvang av hund. Alle hundeeigarar blir oppmoda til å setje seg godt inn i desse reglane.

Generell bandtvang 1. april til 20. august  

Generell bandtvang er ein periode kvart år kor hundar skal haldast i band eller forsvarleg inngjerda heile tida. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hundar ikkje skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjeld frå 1. april til 20. august, men gjeld ikkje for enkelte typar jakt- og tenestehundar under aktiv teneste eller trening.

På Mattilsynet sine nettsider finn du informasjon om bandtvang

Utvida bandtvang i Vestnes kommune 

Vestnes kommune har i tillegg forlenga den generelle bandtvangen til å gjelde til og med 30. september. Føremålet med forskrifta er å fremje eit godt og forsvarleg hundehald som ivaretek omsynet til bufe på beite.  

Regelverk  

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Vestnes kommune, Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Alexander Kenneth Connor
Jordbruk- og miljøansvarleg
E-post
Telefon 992 66 630

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes