Spesialundervisning for vaksne

Vaksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning dersom dei ikkje får tilstrekkeleg utbytte av opplæringa og vaksenopplæringa ikkje kan tilpasse opplæringa godt nok for deg.

PPT i kommunen må vurdere og gi råd om kva du treng, og kommunen må gjere vedtak om rett eller ikkje rett til spesialundervisning.

PPT kan ha behov for å samarbeide med andre, PPT har teieplikt.

Les meir om spesialundervisning for vaskne hos Utdanningsdirektoratet.no.

Slik søker du

Søk om spesialundervisning for vaksne her.

 

Kontakt

Kvalifisering og integrering
Kathrin Furland
Einingsleiar
E-post
Telefon 40 89 11 83

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Myra 21
6390 Vestnes

Kart