Om Vestnes vaksenopplæring

Flyktningkontoret og vaksenopplæringa ligg under eining for kvalifisering og integrering. 

Vestnes vaksenopplæring er en kommunal skule for norske og minoritetsspråklege vaksne. Ungdomar frå andre land med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan få opplæring frå dei fyller 16 år.

Opplæringa er organisert i samsvar med den kommunale skuleruta - lenke til skuleruta i Vestnes kommune.

Det overordna målet ved vaksenopplæringa er kvalifisering og integrering. For dei minoritetsspråklege vil ein styrke deira mulegheiter for deltaking i yrkes- og samfunnsliv, og deira økonomiske sjølvstende.

Kva opplæringstilbod tilbyr vi?

  • Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar
  • Grunnskuleopplæring for norske og innvandrarar
  • Spesialundervisning for vaksne
  • Introduksprogram for busette flyktningar
  • Kursverksemd

Kontakt

Kvalifisering og integrering
Kathrin Furland
Einingsleiar
E-post
Telefon 40 89 11 83

Opningstider

Kvardagar 08:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Myra 21
6393 Vestnes

Kart