Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Kulturprisen

Kulturprisen

Vestnes formannskap gjer årleg vedtak om kulturprisen skal utdelast og kven som skal få prisen. 

Kulturprisen kan gis til einskildpersonar, grupper eller lag og organisasjonar som har vist vedvarande og aktiv kulturinnsats utover det alminnelege. Framlegg skal vere skriftlege og med grunngjeving.

Meld inn kandidatar til Kulturprisen 2022

Vedtekter for tildeling av kulturprisen (PDF, 39 kB)
 
Sidan 1986 har desse fått Vestnes kommune sin kulturpris:

1986: Petter L. Rypdal
1987: Lars J. Bjermeland
1988: Tomrefjord Hagelag
1989: Birger Lilleheim
1990: Richard Powell og Lindsay Winfield-Chislett
1991: Tresfjord Røde kors
1992: Tresfjord Bondekvinnelag
1993: Birger Ødegård
1994: Birger Stenhjem
1995: Henry Vike
1996: Anny Gjerde
1997: Anders Inge Neraas
1998: Vestnes Musikklag
1999: Olav P. Hjelvik og Dåm og Drag
2000: Vestnes Varfjell IL
2001: Tresfjord UL
2002: Fiksdal Mannskor og Nils H. Gjelsten
2003: Arnljot Løvik
2004: Alf Johan Hustad
2005: Vestnes Teaterlag
2006: Tomrefjord Songlag
2007: Arild Hustad
2008: Lilly Longva
2009: Tomrefjord IL-Skigruppa
2010: Per Einar Tomren
2011: Vestnes Musikkverksted
2012: Per Bjørn Ellingseter
2013: Inge Engås
2014: Eivind Nakken
2015: Ingrid Stene
2016: Kaare Lervik
2017: Randi Bergundhaugen
2018: Terje Rypdal
2019: Kråkvikas Venner
2020: Ikkje utdelt
2021: Knut Marius Djupvik og Bjørn Tomren