Vestnes rådhus blir ikkje opna før nødvendige sikringstiltak er gjennomført

På grunn av tidlegare trugande situasjonar mot tilsette ved NAV Vestnes, servicekontoret og andre einingar i kommunen er det gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse kring sikkerheita på rådhuset.  Analysen konkluderer mellom anna med at hovudinngangen til rådhuset og NAV må byggast om for å trygge sikkerheita til tilsette og besøkande. I påvente av denne ombygginga vil dørene framleis vere låst, men alle tenester er tilgjengelege.

Treng du kontakt med saksbehandlar i kommunen, gjer du avtale på førehand. Elles kan du nå kommunen på telefon/sentralbordet 71 18 40 00 (ope måndag - fredag 10:00 - 14:00). Du kan nå NAV på telefon 55 55 33 33, ringe NAV sin vakttelefon (47 61 04 54) mellom kl. 10:00 - 12:00 måndag til fredag, eller skrive til NAV på dei digitale tenestene.

Bli med - bli frivillig

Bli med - bli frivillig

Å vere med i ein organisasjon eller anna frivilligheit er kjekt! Og kva ein kan vere med på er så mykje forskjellig, både som deltakar, medlem eller frivillig. I Vestnes kommune er det mange ulike tilbod! Gjennom å delta i frivilligheita kan ein både dyrke interesser, lære noko nytt og bli kjent med andre og med plassen ein bur på.

I Vestnes kommune kan ein delta på mykje forskjellig, og det finns mange moglegheiter innan idrett, kunst og kultur, natur- og friluftsliv, musikk og interesseorganisasjonar.

 

Oversikt over lag og organisasjonar i kommunen finn du her.

Vil du vere med?

Om du har lyst til å bli med på noko kan du ta direkte kontakt med den organisasjonen du tenker passar deg. Du finn kontaktinformasjon her på sidene, Facebook er også ein god plass å søke etter informasjon. Mange lag og organisasjonar har aktive Facebook-sider, eller heimesider. 

 

Men har du lyst å vite litt meir om dei ulike moglegheitene, eller kanskje finn du ikkje det du leiter etter? Vestnes Frivilligsentral hjelper deg gjerne med informasjon og kontakt. Du kan ta kontakt på telefon eller e-post, eller gjennom å fylle ut dette skjemaet:

 

 

På Frivillighetsportalen legg organisasjonar også ut ulike oppdrag:

Frivillig.no

Kontaktinformasjon

Karianne Bergset Austnes
Dagleg leiar Vestnes frivilligsentral
E-post
Telefon 974 84 478

Kart