Vald mot eldre

Vald mot eldre

Eldre mennesker kan oppleve vald, overgrep eller omsorgssvikt i både nære relasjonar og i institusjonar. Nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsett for vald (Vern for eldre) gir råd og rettleiing til eldre eller andre berørte.

Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre, gir rettleiing og råd i bestemte situasjonar  

Akutt hjelp

Dersom det er akutt, skal du varsle politiet straks.

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket ved sykehusene i MoldeÅlesund og Kristiansund 

  • Molde: 711 20 000 / 711 21 330
  • Ålesund: 701 62 000
  • Kristiansund: 711 21 360
  • Legevakt: 116 117

Krisesenter

Ved krisesenteret i Molde kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Døgnopen vakttelefon: 71 25 66 66

Nyttig lenke

Vold og overgrep mot voksne og eldre