Rådhuset opnar ikkje før sikringstiltak er gjennomført


I påvente av ombygging av inngangspartet vil dørene framleis vere låste, men alle tenester er tilgjengelege. Her finn du kontaktinformasjon til kommunen og NAV.

Vald mot eldre

Vald mot eldre

Eldre mennesker kan oppleve vald, overgrep eller omsorgssvikt i både nære relasjonar og i institusjonar. Nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsett for vald (Vern for eldre) gir råd og rettleiing til eldre eller andre berørte.

Treng du rettleiing og råd i bestemte situasjonar sjå:

Lenke til Helsedirektoratet og Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre

Akutt hjelp

Dersom det er akutt, skal du varsle politiet straks.

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket ved sjukehuset i Molde (lenke)sjukehuset i Ålesund (lenke) og sjukehuset i Kristiansund (lenke) 

  • Molde: 711 20 000 / 711 21 330
  • Ålesund: 701 62 000
  • Kristiansund: 711 21 360
  • Legevakt: 116 117

Krisesenter

Ved krisesenteret i Molde kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Døgnopen vakttelefon: 71 25 66 66

Nyttig lenke

Vold og overgrep mot voksne og eldre