Vald mot eldre

Eldre mennesker kan oppleve vald, overgrep eller omsorgssvikt i både nære relasjonar og i institusjonar. Nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsett for vald (Vern for eldre) gir råd og rettleiing til eldre eller andre berørte.

Treng du rettleiing og råd i bestemte situasjonar sjå:

Lenke til Helsedirektoratet og Nasjonal kontakttelefon – vern for eldre

Akutt hjelp

Dersom det er akutt, skal du varsle politiet straks.

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket for Nordmøre og Romsdal og kommunane på Sunnmøre. 

Felles telefonnummer for overgrepsmottak i Møre og Romsdal er legevaktnummer 116 117

Krisesenter

Ved krisesenteret i Molde kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Døgnopen vakttelefon: 71 25 66 66

Nyttig lenke

Vold og overgrep mot voksne og eldre