Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vestnes kommune har utarbeidd ein Handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

Kva er vald?

All vald kjennetegnes av det å påføre skade eller smerte, og det å skremme eller krenke andre. Vald er mange typer handlingar der hensikta er å styre eller tvinge andre.

Vi brukar Per Isdal sin definisjon på vald:
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil." 

Handlingsplan

Her kan du lese "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2021-2025" 

Kontakt

Elly Christine Volsdal Slettvoll
Einingsleiar
E-post
Telefon 90 15 85 65

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Aktivitetssenteret
Brugata 8
6390 VESTNES

Kart