Informasjon om koronaviruset

Oppdatert 10.07.2020, kl 15:25

Sjå samlesak om koronavirus for status på arbeidet i Vestnes                                                   Click here for information about the Coronavirus in English

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vestnes kommune har utarbeidd ein Handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

Kva er vald?

All vald kjennetegnes av det å påføre skade eller smerte, og det å skremme eller krenke andre. Vald er mange typer handlingar der hensikta er å styre eller tvinge andre.

Vi brukar Per Isdal sin definisjon på vald:
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil." 

Handlingsplan

Her kan du laste Handlingsplan mot vald i nære relasjonar (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Elly Christine Volsdal Slettvoll
Einingsleiar
E-post
Telefon 71 18 10 32
Mobil 901 58 565

Opningstider

Kvardagar 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart