Føler du deg utrygg heime?

I Vestnes kommune har vi nulltoleranse mot vald. Det gjeld både fysisk, psykisk og seksuell vald. Her er mier informasjon til deg som lurer på om du har blitt utsett for vald eller overgrep. 

"Har du en partner som kontrollerer alt du gjør? Eller et familiemedlem som slår og truer deg? Er det noe du opplever nå, eller er det lenge siden det skjedde? Det finnes mange former for vold, og du lurer kanskje på om det du har opplevd er en eller annen form for vold?

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som etterlater synlige merker, som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg, så er det også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker. Å utsette andre for vold er ulovlig." Utdrag frå dinutvei.no.  

Ønskjer du å snakke med nokon?

Vi er her for deg - er du usikker på om det du opplever er bra for deg?

Lenke til Barnevernet si nettside
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring barnevernet på dagtid - 71 11 16 00
Barnevernet har besøksadresse Godtfred Lies Plass 4, 3. etasje, 6413 Molde
Ring barnevernsvakta 116-111 - ettermiddag, kveld, natt. 

Lenke til Familievernkontoret i Romsdal si nettside
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Lenke til Statens barnehus si nettside  
Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus med tilbud til barn og unge ved mistanke om at de kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Målgruppen omfatter også voksne med en utviklingshemming. 

Lenke til Krisesenteret i Molde si nettside
Tilbod til kvinner, menn og barn. Her kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Døgnåpen vakttelefon: 71 25 66 66

Lenke til Politiet si nettside om voldtekt og seksuelle overgrep
Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.

Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket for Nordmøre og Romsdal og kommunane på Sunnmøre. 

Felles telefonnummer for overgrepsmottak i Møre og Romsdal er legevaktnummer 116 117

Kontakt

Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
E-post
Telefon 71 11 16 00

Etter arbeidstid ring 116 111.

Vakttelefonar barnevern

Dersom du har blitt utsett for ei skremmande eller ubehageleg hending, eller du eller nokon andre du kjenner opplever noko vanskeleg heime – ta kontakt med barnevernet.

Dagtid: 

Politi: 02800
Barnevernstjenesten: 71 11 16 00

Kveldstid/helg:

Barnevernvakt: 97 60 16 16
Alarmtelefonen: 116 111