Eigenandel for opphald i instituasjon

Alle med plass på sjukeheim må betale for opphaldet. Eigenbetaling gjeld også dersom du er tildelt plass i anna buform med pleie- og omsorgstenester heile døgnet. 

Kor mykje du må betale, avheng av kva type plass du får og din personlege økonomi.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om eigenbetaling eller treng å sende oss dokumentasjon kan du kontakt oss på epost: tildelingskontoret@vestnes.kommune.no eller postadresse: Eining for tildelling og koordinering, Brugata 10, 6390 Vestnes.

Kontakt

Tildeling og koordinering
E-post
Telefon 47 66 27 33

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Postadresse:
Eining for tildeling og koordinering
Brugata 10
6390 Vestnes