Psykolog

Psykolog

Kommunepsykologen er knytt til psykisk helseteam i eining for barn, ungdom og familie.

Psykologen arbeider og i skulehelsetenesta for vidaregåande skule og har konsultasjons- og rettleiingsoppgåver mot andre kommunale fagområde, som til dømes helsestasjon og PP-teneste.

Henvisning

Ein kan bli henvist av fastlege for å motta psykologteneste.

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Marit K Tomren
Sjukepleiar/saksbehandlar
E-post
Telefon 480 24 809
Siri Myklebust
Saksbehandlar
E-post
Telefon 906 93 160

Opningstider

Opningstid og telefontid: 
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart