Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Er du alvorleg syk, kan fastlegen i nokre tilfelle henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

DPS er eit spesialisthelsetenestetilbod. Kva DPS du tilhøyrer, avheng av kvar du bur og kva sjukehus du tilhøyrer.