Pasient- og pårørandeopplæring i regi av Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal tilbyr opplæring og kurs for pasientar og pårørande innanfor ulike diagnosegrupper både individuelt og i grupper. 

Kursa handlar om korleis pasientar og pårørande skal kunne meistre kvardagen på ein best mogleg måte. Nokre av kursa kan du delta på nett via Join, andre kurs har fysisk oppmøte.  Dei fleste kursa krev henvisning frå fastlege. Det er uansett lurt at du klikkar deg inn på lenka for å lese om kursa, moglegheiter med din diagnose, rettigheitene dine og så vidare.  

Informasjon om kursene i regi av helseforetaket finner du her

Opningstider

Telefon- og opningstid:
Kvardagar 10:00 - 14:00

Oppfordrar publikum til å ta kontakt elektronisk.
Utanom opningstid må ein ha avtale på førehand.

Adresse

Besøksadresse

Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes

Kart